Trygg föreningsmiljö

För att främja en trygg miljö för våra medlemmar har vi en trygghetsgrupp till stöd. För oss är det oerhört viktigt att alla är trygga i våra miljöer vid träningar, läger, evenemang och andra aktiviteter i föreningens regi. Trygghetsgruppen stöttar med råd och hjälp med handlingsplaner.
Trygghetsgruppens handlingsplaner utgår från riksidrottsförbundet och parasportsförbundets rekommendationer för en tryggare idrottsmiljö för alla medlemmar. Arbetet är fortlöpande på såväl främjande, förebyggande som åtgärdande nivå.

Trygghetsgruppen består av:
Martin Öjerhed, Ordförande Huvudstyrelsen
Ulf Franzén Orförande Sjöbosektionen
Jonas Peterson, Ordförande Knektåssektionen
Sara Åqvist, Tränare Knektås, Pedagog
Kristina Halovanic, Tränare Sjöbo, Psykolog
Sofie Modin, Tränare, Knektås, Pedagog

Trygghetsgruppen kan hjälpa ledare, aktiva och övriga medlemmar att agera på ett bra sätt vid händelser som riskerar tryggheten för någon av våra medlemmar. Vi agerar när det gäller:
• Kränkning/mobbning.
• Sexuella övergrepp.
• Brott.
• Diskriminering.
• Misshandel.
• Olaga hot.
• Allvarlig olycka/dödsfall.

Som förening arbetar vi utifrån tre huvudregler:
• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.
• Brott ska polisanmälas.
• Skyldighet att anmäla brott. även om gärningsmannen inte är 15 år.

Vår policy är att anmäla följande:
• Fysiskt våld.
• Psykiskt våld.
• Sexuella övergrepp.
• Narkotikabrott, stöld, skadegörelse, rån och mordbrand.

Vårt förebyggande arbete består av nedan aktiviteter:
• Vi gör regelbundna kontroller av våra tränares belastningsregister.
• Trygghetsgrupp.
• Ledarutbildning med information, för att öka kompetens och medvetenhet.
• Information till vårdnadshavare, medlemmar och ledare.
• Stående punkt på ungdomsstyrelsen kring värdegrundsfrågor.

Handlingsplanen gäller om du som ledare får reda på:
• Att ett barn far illa innan, under och eller efter träning.
• Att ett barn far illa hemma.
• Att en tränare har begått ett brott mot barnet.
• Att en tränare uppträder olämpligt mot ett eller flera barn.
• Att du ser ett barn begå ett brott mot ett annat barn.
• Att en tränare far illa av kommentarer eller handlingar.

Föreningens åtgärder vid misstanke om brott:
• Person som misstänks för brott stängs av fram tills händelsen är utredd.
• Beroende på utfall kan en handlingsplan upprättas.

Om en person i klubben blir åtalad så stängs personen av från all verksamhet i föreningen.

Kontaktinformation Trygghetsgruppen

Martin Öjerhed 070-521 01 35
Kristina Halovanic 073-254 14 81
Jonas Peterson 073-382 88 48
Ulf Fransen 070-621 80 49
Sara Åqvist sara.åqvist@@edu.boras.se 072-885 19 24
Sofie Modin 073-151 23 91

Vill du också blir en stolt partner till Borås GIF? Kontakta oss idag!

Borås GIF Knektås • Knektåsvägen 37 • 50649 Borås • E-post:

Powered by Honest