Borås GIF Organisation

I vår förening vill vi att så många som möjligt ska känna att de kan bidra till föreningens utveckling. I vår sektion verkar vi genom vår ungdomsstyrelse, sektionsstyrelse samt våra arbetsgrupper. Ungdomsstyrelsen står för många fantastiska idéer som sektionsstyrelsen försöker säkra upp resurser till och som arbetsgrupperna sedan kan genomföra. Men idéer kan givetvis även komma från sektionsstyrelsen och arbetsgrupperna.

Utöver denna organisation har vi otaliga föräldrar, tränare och trotjänare som hjälper till och styr upp aktiviteter och skapar magiska arrangemang.

Tillsammans jobbar vi för att uppfylla vår vision om att vara Borås mest uppskattade idrottsförening!

Ungdomsstyrelse

I Borås GIF har vi stor tilltro till att alla medlemmar kan bidra till vår utveckling. Den kanske allra viktigaste gruppen att engagera är våra aktiva ungdomar. De har regelbundna möten där någon av ungdomarna själva står för ordförandeskapet. Exempel på vad som finns på agendan: -Idéer på hur vi kan utveckla vår arena, -Hur ska vi vara mot varandra på träningarna? eller -Vad tycker ni är roligt att göra på träningen?

Genom åren har mycket av utvecklingen av vår arena kommit från idéer från vår ungdomsstyrelse. Nedan är exempel på några idéer från ungdomsstyrelsen som blivit verklighet:

• Rullskidbana
• Fotbollsking
• Yta för fotbollstricks och spelande
• King plan
• Basketplan och basketkorg
• Start och mål streck i asfalten
• Padel
• Konor och portar
• Ihåligt plank för prickkastning
• Bänkar
• Badplats

Sektionsstyrelse

Jonas Peterson

Ordförande

Maria Backlund

Vice ordförande

Morgan Larsson

Kassör

Mikael Corbé

Sekreterare

Thomas Almgren

Ledamot

Carin Serrander

Ledamot

Helena Engstöm

Ledamot

Peter Weber

Ledamot

Elisabeth Bergh

Ledamot

Arbetsgrupper

EkonomiMorgan Larsson
StuganSusanne Dahl
AktivitetCarin Serrander
MarknadMikael Corbé
ArenanFredrik Johansson
VeteranernaGöran Svahn

SyfteT med våra arbetsgrupper

Ekonomi

Vi skall skapa en tydlig ekonomisk struktur i Knektåssektionen. Vi skall säkerställa korrekt redovisning och kontroll av våra räkenskaper. Vi skall söka bidrag för att möjliggöra fortsatt utveckling av vår verksamhet och anläggning. Vi skall fullgöra vårt ansvar mot de fodringsägare vi har. Säkerställa grenvisa ekonomiska uppföljningar. Vi skall vara aktiva och bidra till en tydlig ekonomisk struktur i hela Borås GIF. KontaktpersonMorgan Larsson

Stugan

Vi finns för att skapa en välkomnande och trivsam klubbstuga, en mötesplats för alla som vill komma upp till GIF. Vi gör det genom att göra stugan attraktiv för företag/ konferenser/möten/ fester och därigenom få in pengar till klubben. Men framför allt vill vi skapa ett ställe där våra aktiva vill stanna kvar, duscha, hänga och känna en gemenskap och vara en del av GIF familjen. KontaktpersonSusanne Dahl

Aktivitet

Skapa samverkan i verksamheten, vad gäller aktiviteter, arrangemang, utbildning och samsyn I tråningsfilosofi som tar stöd I föreningens värdegrund.​ KontaktpersonCarin Serrander

Marknad

Vi finns till för att sprida Borås GIF-andan och Gemenskap-Glädje-Motion genom våra marknadskanaler samt säkerställa att vi har samarbetspartners som stöttar vår verksamhet. Vi säkerställer att den grafiska manualen och kommunikationsplanen följs för att ha en tydlig kommunikation i föreningens anda. Vi möjliggör nätverkande för våra samarbetspartners vid vår arena. KontaktpersonMikael Corbé

Arenan

Vi finns till för att utveckla och underhålla vår arena till att bli Borås mest attraktiva och hållbara multiarena.​ Vi skall skapa idrottsglädje genom utveckling av vår arenas aktivitetsutbud.​ Vi skapar förutsättningar för attraktiva träningar, tävlingar på hög nivå, spontanidrottande och motion för alla åldrar.​ KontaktpersonFredrik Johansson

Veteranerna

Vi finns till för att vi har trevliga sammankomster. Vi skapar en finare miljö runt anläggningen och underhåller spår och leder. Vi ställer upp och hjälper till vid arrangemang. KontaktpersonGöran Svahn

Vill du också blir en stolt partner till Borås GIF? Kontakta oss idag!

Borås GIF Knektås • Knektåsvägen 37 • 50649 Borås • E-post:

Powered by Honest