Gemenskap, glädje och motion

VI VILL VARA BORÅS MEST UPPSKATTADE IDROTTSFÖRENING!

Den viktigaste byggstenen i det arbetet ligger nära oss. Det handlar om medlemmar och samarbetspartners till Borås GIF, vad vi står för och vad vi vill. Med gemensamma krafter är vi övertygade om att vi tillsammans kan uppnå vår vision om att vara ”Borås mest uppskattade idrottsförening”. Vår ambition är att erbjuda en ännu bredare verksamhet under de kommande åren.

På Borås GIF finns något för hela familjen. Och vi arbetar hela tiden för att utveckla våra anläggningar, våra träningar och därmed den totala upplevelsen. Oavsett familjekonstellation, ålder eller tidigare erfarenhet.

Alla med direkt och regelbunden kontakt med barn i vår förening har kontrollerats i belastningsregistret i enlighet med Riksidrottsförbundets beslut.
Detta kontrolleras årligen.

”Borås GIF är mer än en förening – det är en mötesplats. Den är till för alla.”

Vid stugan på Knektås bedriver vi träning inom sporterna mountainbike, orientering, skidor, skidskytte och padel. Ett brett utbud av idrotter gör att vi kan attrahera ett stort antal barn, ungdomar, vuxna och deras familjer. Dessutom arrangerar vi mängder av träningar, tävlingar och event varje år. Som Borås MTB Challenge, O-Event och Borås skidfestival.

För att kunna genomföra våra planer behöver vi ditt stöd och engagemang. Hjälp oss att hjälpa barn, ungdomar och deras familjer till en hälsosam och aktiv fritid.

Vår vision: Vi ska vara Borås mest uppskattade idrottsförening.
Vår mission: Gemenskap, glädje, motion för alla ambitioner genom hela livet.
Våra kärnvärden: Gemenskap – Glädje – Motion.
Mervärden: GIF-familjen, Prestationsutveckling

Kärnvärde 1: Gemenskap
Borås GIF är mer än en förening – det är en mötesplats som är till för alla. Det är vårt ansvar som medlemmar i Borås GIF att alla känner sig välkomna. Därför respekterar vi och behandlar alla lika. Vi hälsar alltid, engagerar oss i och ser varje person. Vi vet att en god gemenskap gör oss till en ännu bättre förening. Alla ska känna att de är en del av GIF-familjen oavsett hur stor familjen blir.

Kärnvärde 2: Glädje
Vi vet att en positiv inställning gör skillnad. Det märks i vårt arbete och smittar av sig till våra medlemmar och besökare. Det är vi själva som gör att Borås GIF är och förblir en entusiastisk och tilltalande miljö att komma till. Man ska längta till nästa aktivitet. Vårt ledarskap bygger på att vi ser varje individ, ger kontinuerlig bekräftelse och positiv återkoppling. Vi fokuserar på individens styrkor och skapar därmed en dynamisk och glädjefylld träningsmiljö för alla.

Kärnvärde 3: Motion
Motion och rörelse är en central del i vår förening. Vi vill erbjuda rörelseglädje för alla generationer med stor valmöjlighet av aktiviteter. Vi vill erbjuda stimulans och utvecklingsmöjligheter oavsett ambitionsnivå. Vår arena ska locka till rörelseglädje för alla.

Mervärde 1: GIF-familjen
På Borås GIF finns något för alla och vi arbetar hela tiden för att utveckla våra anläggningar, våra träningar och därmed den totala upplevelsen. Alla – oavsett kön, könsidentitet, religion, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller sexuell läggning ska känna sig varmt välkomna in i GIF-familjen. När man kommer hit kan alla träna tillsammans – barn, unga, vuxna och äldre. Med välkomnande värme och engagemang skapar vi en tillhörighet till GIF-familjen.

Mervärde 2: Prestationsutveckling
Vi erbjuder möjlighet till prestationsutveckling. Oavsett om din ambition är att komma igång med rörelse eller vill bli bäst i världen så hjälper vi dig. Vi investerar i våra ledare och aktiva för en attraktiv och optimerad prestationsmiljö.

Vill du också blir en stolt partner till Borås GIF? Kontakta oss idag!

Borås GIF Knektås • Knektåsvägen 37 • 50649 Borås  • E-post:

Powered by Honest