Gemenskap, glädje och motion

VI VILL VARA BORÅS MEST UPPSKATTADE IDROTTSFÖRENING!

Den viktigaste byggstenen i det arbetet ligger nära oss. Det handlar om medlemmar och samarbetspartners till Borås GIF, vad vi står för och vad vi vill. Med gemensamma krafter är vi övertygade om att vi tillsammans kan uppnå vår vision om att vara ”Borås mest uppskattade idrottsförening”. Vår ambition är att erbjuda en ännu bredare verksamhet under de kommande åren.

På Borås GIF finns något för hela familjen. Och vi arbetar hela tiden för att utveckla våra anläggningar, våra träningar och därmed den totala upplevelsen. Oavsett familjekonstellation, ålder eller tidigare erfarenhet.

Alla med direkt och regelbunden kontakt med barn i vår förening har kontrollerats i belastningsregistret i enlighet med Riksidrottsförbundets beslut.
Detta kontrolleras årligen.

Medlemskap

Aktiva medlemmar

(medlemsavgift och aktivitetsavgift)

Barn (0-8) 300:-
Ungdom (9-25) 500:-
Vuxen (26-64) 800:-
Hela familjen 1 800:-

Är ni flera i familjen som är aktiva inom GIF, kan ni lösa ett familjemedlemsskap. I det ingår både medlemsavgift och träningsavgift för alla i familjen. Familjemedlemskapet gäller för alla sektioner inom Borås GIF.

För Linedance gäller:
Ungdom (0-20) 100:-
Vuxen (21-64) 300:-
Pensionär (65-) 250:-

Dessutom debiteras separat Kursavgift/termin

Stödmedlemmar (medlemsavgift)

Barn/Ungdom (0-25) 100:-
Vuxen (26-64) 300:-
Pensionär (65- ) 250:-

Det är samma avgift även om du är aktiv i flera sektioner i vår verksamhet i Borås GIF. Åldersindelningen avser det år man fyller.

Börjar man i föreningen efter den 15 september gäller halv årsavgift.

Betalning

Betalning via Bankgiro – 122-8345

Betalar du via bankgiro är det viktigt att du anger namn, personnummer, e-post samt sektionstillhörighet i meddelanderutan. Betala flera samtidigt? Ange då uppgifter för samtliga medlemmar som ni betalar avgifter för.

Betalning via Swish – 123 568 60 76

Ange ditt namn i Swishmeddelandet. Skicka sedan ett mail till med namn, personnummer samt sektionstillhörighet för alla medlemskap. Ange alltså uppgifter för samtliga medlemmar som ni betalar avgifter för.

Vill du också blir en stolt partner till Borås GIF? Kontakta oss idag!

Borås GIF Sjöbo Arena • Barnhemsgatan 71 • 50648 Borås • Telefon: 0768 271010 • E-post:

Powered by Honest